duminică, februarie 06, 2011

Specialiştii judeţului sunt invitaţi să se alăture Consiliului Judeţean Iaşi

.
Vineri, 4 februarie 2011, o delegaţie oficială a Consiliului Judeţean Iaşi s-a deplasat la Ungheni, în Republica Moldova, în scopul efectuării unei vizite de lucru. Reprezentanţii Judeţului Iaşi s-au întâlnit cu omologii lor din Raionul Ungheni pentru a definitiva Programul de Acţiune pentru anii 2011-2013, privind implementarea Acordului de Colaborare între Consiliul Judeţean Iaşi şi Consiliul Raional Ungheni.
.
Delegaţia judeţului Iaşi a fost condusă de către dl Constantin ADĂSCĂLIŢEI, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi, în calitate de responsabil al părţii române din cadrul Comitetului Comun de Lucru, iar din delegaţie au mai făcut parte domnii: Cătălin TUDOSĂ, consilier judeţean PNL şi membru al Comisiei de Dezvoltare şi Relaţii Externe din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi, Mihai BACIU, preşedintele Comisiei pentru Învăţământ, Cercetare Ştiinţifică, Cultură, Culte, Tineret, Sport şi Turism, Constantin ŞERBAN, consilier judeţean, Florin ION, director al Direcţiei Judeţene pentru Asistenţă Socială Iaşi, Ştefan SUSAI, preşedintele Asociaţiei Euroregiunii Siret – Prut- Nistru, cât şi specialişti din aparatul administrativ al CJ Iaşi.
.
Pe parcursul lucrărilor s-a alăturat şi dl. preşedinte Constantin SIMIRAD, care a fost întâmpinat de către dl. Ion HAREA, preşedintele Consiliului Raional Ungheni. Prezenţi la lucrări, din partea Raionului Ungheni, au mai fost: dna vicepreşedinte Ludmila GUZUN, domnii Alexandru AMBROS, primarul oraşului Ungheni, Tudor BRĂGUŢĂ, consilier raional, Tudor RĂDEANU, şef al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei, Filip CATANOI, arhitectul şef al raionului şi dna Svetlana CIOBANU, consilier raional.
.
Întâlnirea de astăzi a fost una extrem de constructivă, scurtă şi la obiect, lucrativă, prima de acest gen din seria ce va urma până în anul 2013. Practic am reuşit să stabilim pentru toate cele 4 domenii de dezvoltare importante (1. infrastructură şi mediu, 2. economie, agricultură, turism, 3. social, 4. guvernare locală) care sunt primele măsuri şi acţiuni care trebuie luate în cadrul Programului de acţiune, urmând să stabilim responsabilii pentru fiecare în parte şi calendarul comun de întâlnire a grupurilor de lucru formate. Lansez, cu această ocazie, o invitaţie adresată tuturor specialiştilor din judeţ, în domeniile de activitate vizate şi în special celor din municipiu, de a se alătura în calitate de tehnocraţi, acestor grupuri care vor avea în final rolul de a implementa cele mai eficiente măsuri în beneficiul comun judeţului Iaşi şi Raionului Ungheni” a declarat Cătălin TUDOSĂ, consilier judeţean PNL.
.
Urmatoarea întâlnire se va desfăşura pe 2 martie 2011 şi va avea pe agendă detalierea şi demararea acţiunilor, împărţite în subprograme comune, proiecte cu impact transfrontalier şi secţiuni de schimburi de experienţă, bune practici şi evenimente comune.
.

Niciun comentariu: