marți, iulie 22, 2008

Ordinea de zi a sedintei CJ din 31 iul 2008

În temeiul prevederilor art.106 pct.1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, se convoaca Plenul Consiliului Judetean Iasi, în sedinta ordinara in data de *31.07. 2008*, ora *10.00, *în Sala Galbena, având urmatoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al sedintei de consituire a Consiliului Judetean Iasi din data de 26.06.2008.
iniţiator Constantin Simirad
prezintă Ion Serbina
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Iasi.
iniţiator Constantin Simirad
prezintă Ion Serbina
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui numar de 8 Planuri Urbanistice-Detaliu si 64 Planuri Urbanistice Zonale avizate de catre Comisia de Urbanism.
iniţiator Constantin Simirad
prezintă Mircea Grigorovschi
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiintarii unui post de sofer în cadrul Directiei Financiar Contabile si administrativ si modificarea, în acest sens, a Organigramei si Statului de Functii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Iasi.
iniţiator Constantin Simirad
prezintă Ionel Spalatelu
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea numirii reprezentantilor Consiliului Judetean Iasi în consiliile consultative ale spitalelor aflate în administrare.
iniţiator Constantin Simirad
prezintă Ionel Spalatelu
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea reprezentantilor Consiliului Judetean Iasi în consiliile etice ale spitalelor aflate în administrare.
iniţiator Constantin Simirad
prezintă Ionel Spalatelu
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de Functii pentru Teatrul pentru Copii si Tineret „Luceafarul” Iasi.
iniţiator Constantin Simirad
prezintă Ion Holban
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizarii unei sume din fondul de rezerva al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2008.
iniţiator Constantin Simirad
prezintă Maria Simionescu
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de functii de la Centrul de Îngrijire si Asistenta Hârlau.
iniţiator Constantin Simirad
prezintă Ion Florin
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fara plata, din proprietatea publica a judetului Iasi si administrarea Consiliului Judetean Iasi în proprietatea publica a municipiului Pascani si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pascani, a imobilelor (cladire si teren) situate în municipiul Pascani, str. Stefan cel Mare, nr. 17, în vederea realizarii proiectului „Centrul de dezvoltare economica Pascani”.
iniţiator Constantin Simirad
prezintă Mihail Manciu
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii destinatiei imobilului care a apartinut Agentiei Bancii Agricole Tibanesti, str. Republicii, bl. D1, parter, imobil aflat în domeniul public al judetului Iasi si în administrarea Consiliului Local al comunei Tibanesti.
iniţiator Constantin Simirad
prezintă Mihail Manciu
12. Proiect de hotarâre privind aprobarea listei spatiilor si terenurilor aferente din proprietatea privata a judetului Iasi care pot fi vândute conform O.U.G.. nr. 68/2008 privind vânzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfasoara activitati conexe actului medical.
iniţiator Constantin Simirad
prezintă Mihail Manciu
13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Iasi în Comiteul judetean Iasi de Coordonare a Centrelor de Permanenta.
iniţiator
prezintă Maria Poraico
14. Proiect de hotărâre privind completarea Hotarârii Consiliului Judetean nr. 196/23.05.2008 referitoare la „Programul pentru lucrari drumuri judetene si comunale pe anul 2008”.
iniţiator Constantin Adascalitei
prezintă Romeo Stoica
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinantarii proiectului „Mostenire culturala fara granite” înscris în Programul de Vecinatate România-Republica Moldova 2004-2006.
iniţiator Constantin Adascalitei
prezintă Dan Jumara
16. Proiect de hotărâre privind atribuirea traseului Iasi-Lunca Cetatuii-Ciurea.
iniţiator Constantin Simirad
prezintăPetru Focsa
17. Proiect de hotărâre prin care se ia act de Hotarârile nr. 1 si 2 ale Comisiei paritare privind transportul public de persoane prin curse regulate si curse speciale în judetul Iasi.
iniţiator Constantin Simirad
prezintă Petru Focsa
18. Proiect de hotarâre privind a probarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei paritare privind ransportul public de persoane prin curse regulate si curse speciale în judetul Iasi.
iniţiator Constantin Simirad
prezintă Petru Focsa
19. Proiect de hotărâre privind modificarea HCJ 138/31.03.2008 privind nominalizarea Comisiei paritare privind transportul public de persoane prin curse regulate si speciale în judetul Iasi.
iniţiator Constantin Simirad
prezintă Petru Focsa

Niciun comentariu: