luni, aprilie 27, 2009

Incompentenţa de stânga omoară iniţiativa privată

.
Adoptarea de către actualul guvern al României a unei ordonanţe de urgenţă 34/2009, prin care, în mod ilegal, se doreşte modificarea atât a legii bugetului naţional pe anul 2009, cât şi a Codului Fiscal în vigoare, va afecta în mod negativ şi pe termen lung nivelul de trai al tuturor românilor.
.
TNL consideră că este de datoria sa să tragă un puternic semnal de alarmă cu privire la încalcarea flagrantă a legii şi a princiipiilor fiscale de Guvernul PDL-PSD care, prin prisma incompetenţei de care dă dovadă, nu face decât să sape groapa economiei româneşti, omorând orice intiaţivă privată.
.
Astfel prin:
.
1. Încalcarea legii
- 571/2003 privind CODUL FISCAL şi a principiilor fiscale.
.
Legea privind Codul Fiscal precizează că prezentul cod se modifică şi se completează numai prin lege (nu prin OUG) promovată, de regulă, cu şase luni înainte de data intrării în vigoare a acestuia.
.
Aceeaşi lege stipulează că orice modificare sau completare la actualul Cod Fiscal intră în vigoare cu începere din prima zi a anului următor celui în care a fost adoptată prin lege.

.
2. Genocidul fiscal
Introducerea impozitului minim GARANTAT sau forfetar aşa cum il mai numeşte guvernul PDL-PSD este inechitabil şi distorsionează activitatea economică.
.
Aceasta intervenţie grosolană în regulile unui „JOC” în curs de desfăşurare (anul fiscal in curs, 2009) va genera un genocid fiscal a cărui rezultat direct va fi intrarea in faliment a peste 100.000 de societăţi comerciale şi pierderea locului de muncă pentru cel putin 29.000 de angajaţi, care în prezent sunt plătitori de taxe şi impozite, transformându-i în potenţiali asistaţi sociali – o povară suplimentară pe urmerii greu incercaţi al contribuabilului.
.
3. Nerespectarea principiilor autonomiei locale
Prin promovarea acestei Ordonanţe, actualii guvernanţi doresc indisponibilizarea veniturilor proprii ale bugetelor locale de la 1 ale lunii şi până în data de 24 negând dreptul şi ingrădind capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor problemele acestora, astfel incălcându-se principiile de baza ale autonomiei locale, protejate prin lege. Această măsură afectează în mod direct şi negativ toate societăţile comerciale care furnizează servicii şi lucrări pentru orice administraţie publică locală.
.
Guvernul PDL-PSD incearcă adoptarea de măsuri care vor conduce la acutizarea simptomelor actualei crize economice, creând premisele de a o transforma într-o criză socială de proporţii.
.
Cerem cu insistenţă tuturor parlamentarilor, indiferent de culoarea politică, adoptarea unei atitudini morale, în spiritul legii prin respingerea acestei ordonanţe de urgenţă.
.

Niciun comentariu: